Εξοπλισμός Επιχειρήσεων
Διεύθυνση: Πτολεμαΐδα, Νομός Κοζάνης
Τηλέφωνο: 2463028969
Website: www.penguin.com.gr
Με επίκεντρο τον επαγγελματία, με σεβασμό στις επαγγελματικές του ανάγκες και στην συνεχή αναζήτηση της
ποιότητας, η εταιρία PENGUIN ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ, ιδρύθηκε από τον ίδιο τον κ. Κωνσταντινίδη πριν
από 35 χρόνια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*